tarsius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tarsius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tarsius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tarsius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tarsius

    type and sole genus of the family Tarsiidae

    Synonyms: genus Tarsius

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).