goblefish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goblefish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goblefish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goblefish.

Từ điển Anh Việt

  • goblefish

    * danh từ

    (động vật) cá ông lão mõm ngắn