hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hole.

Từ điển Anh Việt

 • hole

  /'houl/

  * danh từ

  lỗ, lỗ thủng; lỗ trống; lỗ khoan

  lỗ đáo; lỗ đặt bóng (trong một số trò chơi)

  chỗ sâu, chỗ trũng (ở dòng suối); hố

  hang (chuột, chồn...)

  túp lều tồi tàn, nhà ổ chuột

  (thể dục,thể thao) điểm thắng (khi đánh được quả gôn từ lỗ nọ sang lỗ kia)

  (hàng không) lỗ trống (trong không khí)

  (kỹ thuật) rỗ kim, rỗ tổ ong

  khuyết điểm; thiếu sót, lỗ hổng (bóng)

  we found holes in his argument: trong lý lẽ của anh ta chúng tôi thấy có những lỗ hổng (thiếu sót)

  (từ lóng) tình thế khó xử, hoàn cảnh lúng túng

  to out somebody in a hole: đẩy ai vào một tình thế khó xử

  to be in a devil of a hole: ở trong một tình thế hết sức lúng túng khó khăn

  a hole in one's coast

  (nghĩa bóng) vết nhơ đối với thanh danh của mình

  a man with a hole in his coat: người mà thanh danh không phải hoàn toàn không có vết

  to make a hole in

  (nghĩa bóng) gây một chỗ trống lớn (trong ngân quỹ...)

  lấy ra một phần lớn (cái hì...)

  to pick holes in

  tìm khuyết điểm, bới lông tìm vết

  a round peg in a square hole

  a square peg in a round hole

  nồi tròn vung méo, người đặt không đúng chỗ, người bố trí không thích hợp với công tác

  * ngoại động từ

  đào lỗ, đục lỗ; chọc thủng, làm thủng

  (thể dục,thể thao) để vào lỗ, đánh vào lỗ

  đào (hầm), khoan (giếng)

  * nội động từ

  thủng

  (thể dục,thể thao) đánh bóng vào lỗ (đánh gôn)

  (ngành mỏ) đào hầm thông (từ hầm này sang hầm khác)

  nấp trốn trong hang (thú vật)

 • hole

  lỗ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hole

  an opening into or through something

  an opening deliberately made in or through something

  one playing period (from tee to green) on a golf course

  he played 18 holes

  Synonyms: golf hole

  an unoccupied space

  a depression hollowed out of solid matter

  Synonyms: hollow

  a fault

  he shot holes in my argument

  hit the ball into the hole

  Synonyms: hole out

  make holes in

  Similar:

  fix: informal terms for a difficult situation

  he got into a terrible fix

  he made a muddle of his marriage

  Synonyms: jam, mess, muddle, pickle, kettle of fish

  trap: informal terms for the mouth

  Synonyms: cakehole, maw, yap, gob