goblin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goblin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goblin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goblin.

Từ điển Anh Việt

 • goblin

  /'gɔblin/

  * danh từ

  yêu tinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • goblin

  (folklore) a small grotesque supernatural creature that makes trouble for human beings

  Synonyms: hob, hobgoblin