gosh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gosh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gosh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gosh.

Từ điển Anh Việt

  • gosh

    /gɔʃ/

    * thán từ

    by gosh! thật kỳ quá! Kỳ chưa!