go-go nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go-go nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go-go giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go-go.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • go-go

  * kinh tế

  có tính đầu cơ cao

  lời nhiều nhưng đầy rủi ro

  * kỹ thuật

  mới nhất

  xây dựng:

  hiện đại nhất