goo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goo.

Từ điển Anh Việt

  • goo

    /gud/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vật nhờn, cái dính nhớp nháp

Từ điển Anh Anh - Wordnet