goofball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goofball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goofball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goofball.

Từ điển Anh Việt

  • goofball

    * danh từ

    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người dở hơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet