goof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goof.

Từ điển Anh Việt

  • goof

    /gu:f/

    * danh từ

    (từ lóng) người ngu, người ngốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet