jackass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jackass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jackass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jackass.

Từ điển Anh Việt

  • jackass

    /'dʤækæs/

    * danh từ

    con lừa đực

    (thường) người ngu đần, chàng ngốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet