jackassery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jackassery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jackassery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jackassery.

Từ điển Anh Việt

  • jackassery

    * danh từ

    sự ngu đần; sự ngu ngốc; sự ngớ ngẩn