ooze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ooze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ooze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ooze.

Từ điển Anh Việt

 • ooze

  /u:z/

  * danh từ

  bùn sông, bùn cửa biển

  nước vỏ sồi (để thuộc da)

  sự rỉ nước

  nước rỉ ra

  * ngoại động từ

  rỉ ra (ẩm)

  đưa ra, phát ra (tin tức)

  * nội động từ

  rỉ ra

  (nghĩa bóng) (+ out, away) tiết lộ, lộ ra

  secret oozed out: sự bí mật bị lộ

  (+ out, away) biến dần mất, tiêu tan dần

  his courage is oozing away: lòng can đảm của hắn biến dần mất

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ooze

  * kinh tế

  dịch tanin

  rỉ ra

  rò ra

  * kỹ thuật

  bùn

  bùn biển

  vữa sét

Từ điển Anh Anh - Wordnet