seep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seep.

Từ điển Anh Việt

 • seep

  /si:n/

  * nội động từ

  rỉ ra, thấm qua

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seep

  * kỹ thuật

  lọt ra

  rò rỉ

  thấm

  hóa học & vật liệu:

  rỉ ra

  thấm ra

  điện lạnh:

  thấm (qua)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • seep

  pass gradually or leak through or as if through small openings

  Synonyms: ooze