seepage water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seepage water

  * kỹ thuật

  nước dưới lòng dẫn

  nước lọc

  nước rỉ

  nước rò rỉ

  nước thẩm lậu