seepage line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage line

    * kỹ thuật

    đường cong giảm áp