seepage loss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage loss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage loss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage loss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage loss

    * kỹ thuật

    sự mất mát do thấm