seepage tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage tube

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    ống đo cột thấm