gook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gook.

Từ điển Anh Việt

 • gook

  * danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người da nâu hay da vàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gook

  (slang) a disparaging term for an Asian person (especially for North Vietnamese soldiers in the Vietnam War)

  Synonyms: slant-eye

  Similar:

  sludge: any thick, viscous matter

  Synonyms: slime, goo, goop, guck, gunk, muck, ooze