goodman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goodman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goodman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goodman.

Từ điển Anh Việt

  • goodman

    /'gudmæn/

    * danh từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) chủ nhà, chủ gia đình; người chồng

Từ điển Anh Anh - Wordnet