gowk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gowk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gowk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gowk.

Từ điển Anh Việt

  • gowk

    * danh từ

    (phương ngữ) người ngốc