goma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goma

    a city in eastern Congo at the northern end of Lake Kivu near the border with Rwanda

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).