go in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go in.

Từ điển Anh Việt

 • go in

  vào, đi vào

  bị mây che, đi vào đám mây (mặt trời, mặt trăng)

  vào đầu

  go in and win: tấn công đi!; hạ đi!

  to go in for

  tham gia, chơi; mê; ham; ưa chuộng, chuộng

  to go in for sports: chơi thể thao

  to go in for stamps: mê chơi tem

  to go in for somebody: cầu hôn ai, theo sau ai tán tỉnh

  theo

  to go in for a principle: theo một nguyên tắc

  to go in for a fashion: theo mốt

  to go in with

  cùng chung với (ai), liên kết với (ai)

  to go in with somebody in an undertaking

  cùng chung với ai làm công việc gì

  to go into

  vào

  to go into the room: vào phòng

  to go into business: đi vào con đường kinh doanh

  to go into society: hoà mình với mọi người, giao thiệp với đời

  to go into the army: vào quân đội, nhập ngũ

  đi sâu

  to go into details (particulars): đi sâu vào chi tiết

  xem xét, xét

  to go into a question: xét một vấn đề

  lâm vào, rơi vào (tình trạng nào đó...)

  to go into mourning: để tang

  to go into fits of laughter: cười rộ lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet