goer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goer.

Từ điển Anh Việt

 • goer

  /'gouə/

  * danh từ

  người đi, người đi lại

  the comers and goers: khách qua lại

  good (fast) goer

  ngựa phi hay (nhanh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet