goa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goa

    a state of southwestern India; a former Portuguese colony

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).