goal-area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goal-area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goal-area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goal-area.

Từ điển Anh Việt

  • goal-area

    * danh từ

    (bóng đá) khu vực 16 m 50