goalee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goalee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goalee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goalee.

Từ điển Anh Việt

  • goalee

    /'goul,ki:pə/ (goalie) /'gouli:/ (goalee) /'gouli:/

    * danh từ

    (thể dục,thể thao) thủ thành, người giữ gôn