goalpost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goalpost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goalpost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goalpost.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goalpost

    one of a pair of posts (usually joined by a crossbar) that are set up as a goal at each end of a playing field

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).