goal-post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goal-post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goal-post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goal-post.

Từ điển Anh Việt

 • goal-post

  /'goulpoust/

  * danh từ

  (thể dục,thể thao) cột khung thành, cột gôn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • goal-post

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cọc gôn