goafed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goafed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goafed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goafed.

Từ điển Anh Việt

  • goafed

    * tính từ

    sụt lở; hủy hoại