goal-kick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goal-kick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goal-kick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goal-kick.

Từ điển Anh Việt

  • goal-kick

    * danh từ

    (bóng đá) cú đá trả bóng vào trận đấu sau khi bóng bị đá ra ngoài đường biên ngang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goal-kick

    (rugby) an attempt to kick a goal

    (association football) a kick by the defending side after the attacking side sends the ball over the goal-line