goal-mouth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goal-mouth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goal-mouth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goal-mouth.

Từ điển Anh Việt

  • goal-mouth

    * danh từ

    (bóng đá) khu vực ngay trước khung thành