goalkeeping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goalkeeping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goalkeeping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goalkeeping.

Từ điển Anh Việt

  • goalkeeping

    * danh từ

    (thể thao) việc bảo vệ khung thành