goal line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goal line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goal line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goal line.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goal line

    a line marking each end of the playing field or pitch; where the goals stand

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).