goallkeeper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goallkeeper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goallkeeper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goallkeeper.

Từ điển Anh Việt

  • goallkeeper

    /'goul,ki:pə/ (goalie) /'gouli:/ (goalee) /'gouli:/

    * danh từ

    (thể dục,thể thao) thủ thành, người giữ gôn