goal-driven system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goal-driven system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goal-driven system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goal-driven system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • goal-driven system

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ dẫn động bằng đích