goalie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goalie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goalie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goalie.

Từ điển Anh Việt

  • goalie

    /'goul,ki:pə/ (goalie) /'gouli:/ (goalee) /'gouli:/

    * danh từ

    (thể dục,thể thao) thủ thành, người giữ gôn

Từ điển Anh Anh - Wordnet