goal seek nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goal seek nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goal seek giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goal seek.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • goal seek

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tìm tới gôn

  toán & tin:

  tìm mục tiêu