goaf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goaf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goaf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goaf.

Từ điển Anh Việt

  • goaf

    * danh từ

    (mỏ) sự sụt lở