goadsman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goadsman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goadsman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goadsman.

Từ điển Anh Việt

  • goadsman

    * danh từ; số nhiều goadsmen

    người thúc dục bò