gonk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gonk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gonk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gonk.

Từ điển Anh Việt

  • gonk

    * danh từ

    búp bê hình trứng bằng chất liệu mềm