goth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goth.

Từ điển Anh Việt

 • goth

  /gɔθ/

  * danh từ

  giống người Gô-tích

  người dã man, người thô lỗ, người cục cằn

  người phá hoại những tác phẩm nghệ thuật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • goth

  one of the Teutonic people who invaded the Roman Empire in the 3rd to 5th centuries

  Similar:

  peasant: a crude uncouth ill-bred person lacking culture or refinement

  Synonyms: barbarian, boor, churl, tyke, tike