tike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tike.

Từ điển Anh Việt

  • tike

    /taik/ (tike) /taik/

    * danh từ

    con chó cà tàng (chó loại xấu)

    người hèn hạ; đồ vô lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet