boor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boor.

Từ điển Anh Việt

  • boor

    /buə/

    * tính từ

    người cục mịch, người thô lỗ; người quê mùa

    nông dân

Từ điển Anh Anh - Wordnet