kid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

kid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm kid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kid.

Từ điển Anh Việt

 • kid

  /kid/

  * danh từ

  con dê non

  da dê non (làm găng tay, đóng giày...)

  (từ lóng) đứa trẻ con, thằng bé

  * động từ

  đẻ (dê)

  * danh từ

  (từ lóng) sự lừa phỉnh, ngón chơi khăm

  * ngoại động từ

  (từ lóng) lừa phỉnh, chơi khăm

  * danh từ

  chậu gỗ nhỏ

  cặp lồng gỗ (ngày xưa dùng đựng đồ ăn cho thuỷ thủ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet