exit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exit.

Từ điển Anh Việt

 • exit

  /'eksit/

  * danh từ

  (sân khấu) sự đi vào (của diễn viên)

  sự ra, sự đi ra, sự đi khỏi

  lối ra, cửa ra

  sự chết, sự lìa trần

  * nội động từ

  (sân khấu) vào, đi vào

  (nghĩa bóng) chết, lìa trần, biến mất

 • exit

  lối ra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • exit

  * kinh tế

  cửa xuất

  lối thoát

  sự xuất khẩu

  * kỹ thuật

  chỗ thoát

  đầu ra

  đường ra

  lối ra

  ra

  sự ra

  thoát ra

  điện lạnh:

  chỗ ra

  xây dựng:

  ngõ ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet