conk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conk.

Từ điển Anh Việt

 • conk

  /kɔɳk/

  * danh từ

  (từ lóng) mũi

  * nội động từ (thông tục) ((thường) + out)

  hỏng, long ra (máy móc)

  chết

Từ điển Anh Anh - Wordnet