conker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conker.

Từ điển Anh Việt

  • conker

    * danh từ

    cây dẻ ngựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet