gore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gore.

Từ điển Anh Việt

 • gore

  /gɔ:/

  * danh từ

  máu đông

  (thơ ca) máu

  to lie in one's gore: nằm trong vũng máu

  * ngoại động từ

  húc (bằng sừng)

  to be gore d to death: bị húc chết

  đâm thủng (thuyền bè...) (đá ngầm)

  * danh từ

  vạt chéo, mảnh vải chéo (áo, váy, cánh buồm...)

  mảnh đất chéo, doi đất

  * ngoại động từ

  cắt thành vạt chéo

  khâu vạt chéo vào (áo, váy, cánh buồm...)

 • gore

  múi (cầu)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gore

  * kỹ thuật

  cái nêm

  xây dựng:

  mảnh chéo, vạt chéo

  múi (cầu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gore

  Vice President of the United States under Bill Clinton (born in 1948)

  Synonyms: Al Gore, Albert Gore Jr.

  coagulated blood from a wound

  a piece of cloth that is generally triangular or tapering; used in making garments or umbrellas or sails

  Synonyms: panel

  wound by piercing with a sharp or penetrating object or instrument

  cut into gores

  gore a skirt

  Similar:

  bloodshed: the shedding of blood resulting in murder

  he avenged the bloodshed of his kinsmen