al gore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

al gore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm al gore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của al gore.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • al gore

    Similar:

    gore: Vice President of the United States under Bill Clinton (born in 1948)

    Synonyms: Albert Gore Jr.

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).