alep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alep.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alep

    Similar:

    halab: a city in northwestern Syria

    Synonyms: Aleppo

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).